Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Mapa procesu pre vývojový diagram krížového procesu

Pomocou tejto šablóny mapy procesu môžete zachytávať a vizualizovať svoje požiadavky obchodného procesu. Kroky procesu a pripojenia zadajte v štruktúrovanom formáte. Zahrňte aj funkcie a fázy procesu. Na znázornenie metrík procesu a metaúdajov použite vopred definované stĺpce tabuľky. Prispôsobiť ich môžete pridaním nových stĺpcov. Potom exportujte údaje pomocou karty Nástroje tabuliek – Návrh a automaticky sa vytvorí Vývojový diagram krížového procesu Vizualizéra údajov. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Mapa procesu pre vývojový diagram krížového procesu

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať