Mapa procesu pre základný vývojový diagram

Pomocou tejto šablóny mapy procesu môžete zachytávať a vizualizovať svoje požiadavky obchodného procesu. Kroky procesu a pripojenia zadajte v štruktúrovanom formáte. Na znázornenie metrík procesu a metaúdajov použite vopred definované stĺpce tabuľky. Prispôsobiť ich môžete pridaním nových stĺpcov. Potom exportujte údaje pomocou karty Nástroje tabuliek – návrh a automaticky sa vytvorí Základný vývojový diagram. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Mapa procesu pre základný vývojový diagram

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať