Mesačná zostava predaja

Používatelia v malých podnikoch môžu pomocou tejto šikovnej šablóny sledovať mesačný, štvrťročný alebo ročný predaj, ale tiež prognózy predaja. Kontingenčná tabuľka s údajmi o predaji umožňuje jednoduché vytváranie zostáv v súlade s požiadavkami.

Excel

Mesačná zostava predaja

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom