Mesačný podnikový rozpočet

Pomocou tejto excelovej šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete sledovať výdavky a príjmy svojej spoločnosti. Poskytuje samostatný súhrn najväčších piatich výdavkov a takisto umožňuje porovnanie predpokladaných a skutočných výdavkov.

Excel

Mesačný podnikový rozpočet

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať