Mesačný rodinný rozpočet

Máte každý mesiac k dispozícii viac alebo menej peňazí, ako ste očakávali? Odhadnite svoje mesačné príjmy a výdavky, potom zadajte skutočné čísla a vďaka tejto šablóne rozpočtu zistíte rozdiel. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Mesačný rodinný rozpočet

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom