Modrá súvaha

Sledujte náklady a dosahujte vyrovnaný rozpočet pomocou tejto súvahy, ktorá umožňuje medziročné porovnanie vrátane akumulovaných odpisov.

Excel

Modrá súvaha

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať