Návrh prezentácie so zdravotníckou tematikou (širokouhlý formát)

Zaujmite cieľovú skupinu šablónou so zjednodušeným ovládaním. Červenobiely návrh so zdravotníckou tematikou má na úvodnej snímke obrázok EKG. Snímky s obsahom majú v tele snímky čierny text a komplementárny červený pruh s bielym nadpisom. Ďalšie snímky obsahujú aj vzorový graf, tabuľku a grafické prvky SmartArt v zladených farbách. Táto širokouhlá šablóna vo formáte (16:9) je vhodná na prezentácie so zdravotníckou a so zdravotníctvom súvisiacou tematikou, môžete ju však jednoduchým odstránením alebo nahradením titulnej fotografie prispôsobiť na ľubovoľný iný účel.

PowerPoint

Návrh prezentácie so zdravotníckou tematikou (širokouhlý formát)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať