Obchodný leták

Použite túto šablónu obchodného letáka so zjednodušeným ovládaním na informovanie o špeciálnych udalostiach a na priamy marketing alebo vytváranie povedomia o značke. Leták môžete prispôsobiť pridaním vlastných fotografie a farby a získate tak požadovaný vzhľad.

Word

Obchodný leták

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom