Osobný mesačný rozpočet

Pomocou tejto šablóny rozpočtu so zjednodušeným ovládaním môžete porovnať svoj odhadovaný mesačný príjem aj výdavky s reálnymi hodnotami. Rozdiely, rovnako ako váš mesačný zostatok, sa počítajú automaticky.

Excel

Osobný mesačný rozpočet

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom