Osobný mesačný rozpočet

Pomocou tejto šablóny rozpočtu so zjednodušeným ovládaním môžete porovnať svoj odhadovaný mesačný príjem a výdavky s reálnymi hodnotami. Rozdiely, rovnako ako váš mesačný zostatok, sa počítajú automaticky.

Prémiové šablóny - Excel

Prejsť na verziu Premium
Osobný mesačný rozpočet

Zobraziť ďalšie prémiové šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom