Osvedčenie o ukončení (zelené)

Ide o všeobecné osvedčenie o ukončení so zeleným okrajom. Dá sa použiť pre rôzne situácie a osoby – veľkých i malých, pri ukončení kurzu, projektu, akcie atď. Čo treba urobiť: stačí napísať meno osoby a prispôsobiť prípadný ďalší text danej príležitosti. Ocenenie vytlačte na hárok s rozmermi 8 ½ X 11.

PowerPoint

Osvedčenie o ukončení (zelené)

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom