Plán hodiny

Pomocou tejto jednostranovej šablóny so zjednodušeným ovládaním s miestom na uvedenie cieľov hodiny, informácií, overenia, činnosti, potrebných materiálov a ďalších zdrojov si učitelia môžu vytvoriť učebný plán hodiny.

Word

Plán hodiny

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom