Plán priradených úloh

Úlohy svojho tímu môžete spravovať pomocou tejto plánovacej šablóny. Je rozvrhnutá podľa projektov. Pri každej úlohe môžete zadať termín dokončenia a zaznamenávať priebeh.

Excel

Plán priradených úloh

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom