Plán procesov s časovou osou

Pomocou tejto šablóny časovej osi môžete vytvoriť rozloženie procesu od začiatočnej koncepcie až po spustenie. Zvýraznite v nej kľúčové udalosti a sledujte ich vo vodorovnom zobrazení. Šablóna obsahuje zrozumiteľné pokyny, ktoré vás prevedú jednotlivými krokmi vytvárania atraktívneho a užitočného obsahu. V šablóne môžete ponechať pôvodný powerpointový motív alebo jednoducho použiť iný, a tým zmeniť písma, farby a pozadie. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Plán procesov s časovou osou

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom