Plánovač nápadov (úlohy)

Pomocou tejto šablóny plánovača nápadov si môžete vytýčiť cieľ, naplánovať úlohy a termíny splnenia a sledovať stav. Zahŕňa miesto na poznámky a farebne rozlíšené úrovne stavu.

Excel

Plánovač nápadov (úlohy)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom