Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Plánovač projektov – Ganttov graf

Táto excelová šablóna Ganttovho grafu vám pomôže naplánovať, sledovať a synchronizovať aktivity projektu. Táto šablóna plánu projektu v Exceli založená na známom modeli Ganttovho grafu používa jednoduché vizuálne znázornenie, ktoré zobrazuje, ako sa projekt bude spravovať v priebehu času. Môžete zadať počiatočný dátum, trvanie a aktuálny stav každej úlohy a zdieľať ich s tímom, aby vlastníci úloh vedeli o svojich povinnostiach. Táto excelová šablóna Ganttovho grafu sa môže používať na veľké aj malé projekty pre krátkodobé aj dlhšie časové obdobia. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Plánovač projektov – Ganttov graf

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať