Plagát (návrh v modrej a zelenej farbe)

Táto šablóna plagátu s tromi stĺpcami je rozložená do sekcií, ktoré môžete pomenovať a vyplniť vlastným obsahom. Plagát je dostatočne veľký na preloženie do trojrozmernej nástenky, ktorú môžete použiť na lekárskej, vedeckej alebo aj obchodnej konferencii.

PowerPoint

Plagát (návrh v modrej a zelenej farbe)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom