Posuvný plán

Pomocou tohto plánu môžete zobraziť úroveň priority aktivít medzníkov v projekte. Obsahuje hárok na zadanie údajov, podľa ktorého sa plán automaticky aktualizuje. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Posuvný plán

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom