Predpoveď hotovostného toku pre malý podnik

Primeraný hotovostný tok je nevyhnutný na prežitie podniku. Táto šablóna so zjednodušeným ovládaním vám pomôže predvídať, či váš podnik bude mať dostatok hotovosti na plnenie svojich povinností. Predpokladané hotovostné zostatky pod určenou minimálnou sumou sa zobrazujú červenou farbou. Môžete si tiež zobraziť graf predpokladaných mesačných zostatkov.

Excel

Predpoveď hotovostného toku pre malý podnik

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom