Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Prezentácia Škola volá (širokouhlý formát)

Učitelia na základných školách: Touto zábavnou prezentáciou s jesennou tematikou môžete privítať žiakov a oboznámiť ich s úlohami nastávajúceho školského roka. Vzorový obsah zahŕňa rozvrh hodín, životopis vyučujúceho, školský poriadok, zoznam predmetov, ciele výučby a iné. Zábavné ilustrácie školy, autobusu, stromov, listov, tekvíc a strašidiel v pestrých jesenných farbách sa budú žiakom páčiť. Táto šablóna má širokouhlý formát (16:9).

PowerPoint

Prezentácia Škola volá (širokouhlý formát)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať