Prezentácia krajín sveta

Pomocou tejto šablóny prezentácie môžu vaši študenti vytvoriť na hodinách geografie referát o priradenej krajine. Snímky obsahujú informácie o polohe krajiny, geografických pomeroch, podnebí, životnom prostredí, histórii, zvykoch a tradíciách, vláde, ekonomike a turizme. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Prezentácia krajín sveta

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať