Prezentácia ku dňu otvorených dverí v triede

Začnite nový školský rok s prezentáciou ku dňu otvorených dverí pre rodičov. Táto šablóna prezentácie so zjednodušeným ovládaním obsahuje snímky na uvítanie, ciele kurikula, aktivity v triede, informácie, pravidlá, školský poriadok a dobrovoľnícke príležitosti.

PowerPoint

Prezentácia ku dňu otvorených dverí v triede

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom