Prezentácia odborného projektu (širokouhlý formát)

Prezentujte svoj odborný projekt pomocou šablóny, ktorá obsahuje vzorový obsah – napríklad otázku, ktorú ste chceli pomocou projektu zodpovedať, podrobnosti vášho výskumu, premenné, hypotézu a graf so zaznamenanými údajmi. Na úvodnej snímke je fotografia modrých skúmaviek, ktorú môžete podľa potreby zmeniť. Na snímkach s obsahom nájdete tabuľku materiálov a prvky SmartArt pre jednotlivé kroky procesu. Táto šablóna bola vytvorená v širokouhlom formáte (16:9).

PowerPoint

Prezentácia odborného projektu (širokouhlý formát)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom