Prezentácia pre vzdelávacie predmety, návrh s kresbami na školskej tabuli (širokouhlá)

Učitelia, návrh tejto prezentácie so zjednodušeným ovládaním je možné využiť pre celú škálu vzdelávacích predmetov, akými sú prírodné vedy, geografia, matematika alebo čítanie, keďže obsahuje kriedou nakreslené obrázky mikroskopu, matematických symbolov, glóbusu a knihy. Použiť ich môžu učitelia základných aj stredných škôl. Šablóna má širokouhlý formát (16:9) v čiernej, sivej a zlatej farbe.

PowerPoint

Prezentácia pre vzdelávacie predmety, návrh s kresbami na školskej tabuli (širokouhlá)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom