Prezentácia vedeckého projektu (širokouhlý formát)

Prezentujte vedecký projekt pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním zahŕňajúcej vzorový obsah, akým sú napríklad otázky, na ktoré chcete v projekte nájsť odpoveď, podrobnosti výskumu, premenné, hypotéza a graf pre zaznamenané údaje. Úvodná snímka obsahuje fotografiu modrých skúmaviek, ktorú môžete zmeniť podľa svojej témy, a obsahové snímky zahŕňajú tabuľku pre materiály a grafické prvky SmartArt uvádzajúce kroky postupu. Táto šablóna bola vytvorená v širokouhlom formáte (16: 9).

PowerPoint

Prezentácia vedeckého projektu (širokouhlý formát)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať