Prezentácia vedeckého projektu (širokouhlý formát)

Použite vedecky založené powerpointové šablóny na prezentáciu vedeckého projektu. Obsahuje vzorový obsah, hypotézu, podrobnosti o vašom výskume, premenné a ďalšie údaje. Úvodná snímka obsahuje fotografiu skúmaviek, ktorú môžete rýchlo zmeniť podľa svojej témy, a obsahové snímky zahŕňajú tabuľku pre materiály a grafické prvky SmartArt uvádzajúce kroky postupu. Šablóna PowerPointu pre vedecký projekt je vynikajúcim nástrojom pre akýkoľvek školský projekt. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Prezentácia vedeckého projektu (širokouhlý formát)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať