Priebehový diagram

Tento vzorový priebehový diagram možno použiť na sledovanie údajov v priebehu času, napríklad na meranie kvality výrobného procesu. Použije sa päť vzoriek a určí sa ich stredná hodnota, ktorá sa vizuálne zobrazí v grafe. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Priebehový diagram

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom