Priebehový diagram

Tento vzorový priebehový diagram možno použiť na sledovanie údajov v priebehu času, napríklad na meranie kvality výrobného procesu. Použije sa päť vzoriek a určí sa ich stredná hodnota, ktorá sa vizuálne zobrazí v grafe. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Priebehový diagram

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať