Program schôdze

Pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete vytvoriť jednoduchý kompletný program schôdze s názvom spoločnosti, časmi stretnutia, prezentujúcimi a ďalšími informáciami.

Word

Program schôdze

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom