Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Protokol o zaradení dlhodobého majetku s rovnomernými odpismi

Pomocou tejto šablóny tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním, v ktorom sa vypočítavajú odpisy pomocou metódy rovnomerného odpisovania, môžete sledovať dlhodobý majetok spoločnosti.

Excel

Protokol o zaradení dlhodobého majetku s rovnomernými odpismi

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať