Protokol o zaradení dlhodobého majetku s rovnomernými odpismi

Pomocou tejto šablóny tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním, v ktorom sa vypočítavajú odpisy pomocou metódy rovnomerného odpisovania, môžete sledovať dlhodobý majetok spoločnosti.

Excel

Protokol o zaradení dlhodobého majetku s rovnomernými odpismi

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom