Rad máp sveta, prezentácia sveta (širokouhlý formát)

Táto šablóna vhodná pre študentov, učiteľov alebo podniky obsahuje úvodnú snímku s mapou sveta v sivej farebnej schéme. Je to jedna z radu šablón zobrazujúcich rôzne svetadiely. V tejto šablóne so zjednodušeným ovládaním sa nachádzajú rôzne rozloženia snímok vrátane úvodných snímok, zoznamov s odrážkami, fotografií s popismi, vzorového grafu či prázdnej snímky – všetko v širokouhlom formáte (16 x 9).

PowerPoint

Rad máp sveta, prezentácia sveta (širokouhlý formát)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom