Rozpočet na rekonštrukciu domu

Táto šablóna rozpočtu na rekonštrukciu domu vám umožní sledovať, ako sa vyvíjajú výdavky na prácu a materiál v porovnaní s vaším pôvodným plánom. V grafe na prvý pohľad uvidíte, či ste neprekročili rozpočet a koľko vám zostáva finančných prostriedkov. Výdavky sú rozpísané na druhom hárku. Ide o šablónu so zjednodušením ovládania.

Excel

Rozpočet na rekonštrukciu domu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom