Rozpočet neziskovej organizácie so získavaním prostriedkov

Vďaka tejto rozpočtovej šablóne môžu neziskové organizácie a malé podniky sledovať príjmy a výdavky vrátane získavania prostriedkov. Vodorovný čiarový graf umožňuje vizualizáciu priebehu.

Excel

Rozpočet neziskovej organizácie so získavaním prostriedkov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom