Rozpočet neziskovej organizácie so získavaním prostriedkov

Vďaka tejto rozpočtovej šablóne môžu neziskové organizácie a malé podniky sledovať príjmy a výdavky vrátane získavania prostriedkov. Vodorovný čiarový graf umožňuje vizualizáciu priebehu.

Excel

Rozpočet neziskovej organizácie so získavaním prostriedkov

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať