Rozpočet podujatia

Pomocou tejto šablóny môžete sledovať odhadované a skutočné výdavky na podujatie, ale aj odhadovaný a skutočný príjem. Súčasťou je karta ziskov a strát s grafmi.

Excel

Rozpočet podujatia

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom