Rozpočet podujatia

Pomocou tejto šablóny rozpočtu podujatia môžete naplánovať svoje ďalšie firemné podujatie. Porovnajte rozpočtové a skutočné náklady a príjmy vo viacerých kategóriách.

Excel

Rozpočet podujatia

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom