Rozpočet podujatia

Pomocou tejto šablóny rozpočtu podujatia so zjednodušeným ovládaním môžete naplánovať svoje ďalšie firemné podujatie. Porovnajte rozpočtové a skutočné náklady a príjmy vo viacerých kategóriách.

Excel

Rozpočet podujatia

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať