Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Rozpočet na štúdium

Prostredníctvom tejto praktickej excelovej šablóny rozpočtu so zjednodušeným ovládaním sledujte svoje príjmy a výdavky, aby ste žili v rámci svojich možností. Šablóna je určená pre študentov, avšak je dostatočne flexibilná a vhodná pre každého. Cieľom je pomôcť vysokoškolákom pri riadení mesačných a semestrálnych výdavkov za školné, knihy, poplatky a životné náklady. Celkové výdavky a príjmy sú zobrazené v grafe, čo umožňuje okamžitú vizuálnu analýzu.

Excel

Rozpočet na štúdium

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať