Súpis zariadení zamestnancov

Pomocou tejto šablóny môžete sledovať zariadenia, komu sú priradené a na aké časové obdobie. Na základe vopred definovaného časového intervalu vám podmienené formátovanie šablóny umožňuje jednoducho zistiť, ktorý zamestnanec potrebuje inováciu zariadenia. Táto šablóna je mimoriadne užitočná.

Excel

Súpis zariadení zamestnancov

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom