Súvaha (jednoduchá)

Táto šablóna súvahy so zjednodušeným ovládaním vám umožní vykázať aktíva a pasíva. Obsahuje položky pre bežné aktíva, fixné aktíva, vlastný kapitál, bežné a dlhodobé záväzky.

Excel

Súvaha (jednoduchá)

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom