Súvaha

Táto šablóna súvahy vám umožní vykázať aktíva a pasíva. Obsahuje položky pre bežné aktíva, fixné aktíva, vlastný kapitál, bežné a dlhodobé záväzky.

Excel

Súvaha

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom