Sledovanie absencií zamestnancov

Túto šablónu môžete použiť na sledovanie absencií a časového výkazu zamestnancov. Šablónu je možné prispôsobiť, je farebne odlíšená a sledovanie prebieha v mesačných intervaloch. Naozaj to funguje. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Sledovanie absencií zamestnancov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom