Sledovanie klubových poplatkov

Sledujte klubové poplatky zaznamenaním vstupu a platieb jednotlivých členov. Táto šablóna so zjednodušeným ovládaním vypočíta, keď niektorý člen nezaplatí načas.

Excel

Sledovanie klubových poplatkov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom