Sledovanie nákladov na základe aktivity

S touto šablónou tabuľkového hárka si môžete vizuálne zobraziť priame, nepriame, všeobecné aj administratívne náklady pri výrobe určitého produktu. Pomocou týchto údajov môžete stanoviť cenu svojho produktu alebo služby. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Sledovanie nákladov na základe aktivity

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom