Snímka organizačnej schémy s vodorovnou hierarchiou (viacfarebná na bielom podklade, širokouhlý formát)

Štruktúra podriadenosti s vodorovným rozložením schémy s hierarchiou usporiadanou zľava doprava. (Širokouhlá šablóna vo formáte 16:9.)

PowerPoint

Snímka organizačnej schémy s vodorovnou hierarchiou (viacfarebná na bielom podklade, širokouhlý formát)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom