Snímka organizačnej schémy s vodorovnou hierarchiou (viacfarebná na bielom podklade, širokouhlý formát)

Štruktúra podriadenosti s vodorovným rozložením schémy s hierarchiou usporiadanou zľava doprava. (Širokouhlá šablóna vo formáte 16:9.)

PowerPoint

Snímka organizačnej schémy s vodorovnou hierarchiou (viacfarebná na bielom podklade, širokouhlý formát)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať