Snímka s diagramom SmartArt časovej osi (biely na tmavosivom pozadí, širokouhlý formát)

Sledujte kľúčové dátumy a súvisiace školské alebo pracovné úlohy pomocou tejto šablóny vodorovnej časovej osi. Smerová šípka s kruhmi s postupne sa meniacou farbou znázorňuje vývoj. (Širokouhlý formát 16:9)

PowerPoint

Snímka s diagramom SmartArt časovej osi (biely na tmavosivom pozadí, širokouhlý formát)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom