Snímky s návrhom referenčného bodu

Pomocou tejto šablóny s návrhom snímky môžete upriamiť svoju pozornosť do diaľky. Priesvitné biele prekrytie na snímkach s obsahom zlepšuje čitateľnosť. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Snímky s návrhom referenčného bodu

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom