Správa o stave zamestnanca

Pomocou tejto šablóny formulára správy o stave môžete sledovať pokrok zamestnancov a informovať manažérov. Obsahuje sekcie pre krátkodobé úlohy, dlhodobé ciele, úspechy a problémy. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Word

Správa o stave zamestnanca

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from