Týždenný časový výkaz (8,5x11, na výšku)

Vyplnením tohto týždenného časového výkazu so zjednodušeným ovládaním môžu zamestnanci dokumentovať bežný pracovný čas a nadčasy, ale aj hodiny práceneschopnosti a dovolenky. Súčty sa vypočítajú automaticky.

Excel

Týždenný časový výkaz (8,5x11, na výšku)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom