Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Týždenný časový výkaz

Táto jednoduchá šablóna časového výkazu predstavuje finančne nenáročné riešenie sledovania pracovného času pre vašu firmu. Táto šablóna, ktorú poskytuje lokalita Vertex42.com, vypočíta odpracované hodiny na základe času príchodu, času odchodu a prestávok zadaných v minútach. Odpracované hodiny môžete podľa potreby priradiť k normálnemu pracovnému času alebo nadčasom. Ak potrebujete len týždenný časový výkaz, skryte druhý týždeň. Ak potrebujete len sledovať čas, odstráňte údaje o mzde.

Excel

Týždenný časový výkaz

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať