Taktický obchodný marketingový plán

S touto šablónou so zjednodušeným ovládaním vytvorte efektívny marketingový plán, ktorý obsahuje zoznam potrebných krokov a očakávaní súvisiacich s daným produktom alebo službou. Súčasťou šablóny sú sekcie na uvedenie cieľov, cieľového trhu, súhrnu správ, výzvy na potrebné kroky, procesov, procesov a kritérií kvalifikácie príležitostí, projektového plánu, metrík a očakávaní a schválení. Ďalšie súvisiace šablóny nájdete, ak vyhľadáte termín „marketingová stragétia“.

Word

Taktický obchodný marketingový plán

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať