Test so slohovými otázkami

Učitelia si môžu rýchlo prispôsobiť túto šablónu testu so slohovými otázkami a miestom na odpovede študentov. Šablónu môžete jednoducho upraviť tak,aby zodpovedala širokej škále štandardných rozmerov papiera (letter, legal, executive, pohľadnica atď.). Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Word

Test so slohovými otázkami

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom