Víta vás Excel

Ak ste s Excelom ešte nepracovali alebo s ním máte len málo skúseností, v tomto kurze sa môžete oboznámiť s jeho najžiadanejšími funkciami. Obsahuje príklady z bežného života a užitočné grafické prvky, vďaka ktorým sa naučíte údaje sčítavať, vypĺňať, zoraďovať, filtrovať a vytvárať z nich kontingenčné tabuľky ako profesionál. Upozorňujeme, že táto šablóna sa vzťahuje len na Excel 2013 a 2016 pre Windows. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Víta vás Excel

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať